Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за услуга с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на ЦОП и ДЦПДУТС в гр. В. Преслав
Описание: Избор на изпълнител за услуга с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на ЦОП и ДЦПДУТС в гр. Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20416.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017009000012017-12-21 16:36:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 5130/21.12.2017 г. и приложения: ТС, проект договор, образци2017-12-21 16:36:34
000012017009000022018-01-09 15:31:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисия, назначена със Заповед № 2/ 03.01.2018 г.2018-01-09 15:31:15
000012017009000032018-01-22 14:03:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол-продължение от работата на комисия, назначена със Заповед № 2/03.01.2018 г. 2018-01-22 14:03:21