Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав по две обособени позиции
Описание: Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав по две обособени позиции: ОП № 1 с предмет Строителни и монтажни работи за рехабилитация на съществуващи водопроводи по ул. „ Цар Асен“ и ул. „ Неофит Рилски “ ОП № 2 с предмет Строителни и монтажни работи за основен ремонт на съществуващ водопровод по ул. „Хр.Смирненски“-от ОК-108 до ОК-113 и ул. „Ц.Церковски“ от ОК-113-112 до ОК-145“ и изграждане на водопровод по ул. „ Родопи “
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 630005.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017009000012017-12-29 13:23:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 008/29.12.2017 г. и одобрено Обявление2017-12-29 13:25:55
000012017009000022017-12-29 13:24:55документация за участие в процедуритеДокументация( указания, инв. проекти, ТС, проект договори, образци на документи)2017-12-29 13:25:56
000012017009000032018-01-17 16:52:06разяснения по процедуратаРазяснения съгл. чл. 180, ал. 1 от ЗОП2018-01-17 16:52:13
000012017009000042018-01-22 14:08:28разяснения по условията на процедуратаРазяснение съгл. чл. 180, ал. 1 от ЗОП2018-01-22 14:08:33
000012017009000052018-03-12 16:34:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирано първо заседание на комисия, назначена със Заповед № 42/ 30.01.2018 год.2018-03-12 16:34:29
000012017009000062018-06-08 10:22:55ДРУГОСъобщение ( съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)Съобщение ( съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)2018-06-08 10:23:02
000012017009000072018-06-29 15:03:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 42 /30.01.2018 г2018-06-29 15:03:10
000012017009000082018-06-29 15:06:31решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 008/2017/02 от 28.06.2018 год. за класиране и определяне на изпълнители2018-06-29 15:06:38