Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции
Описание: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции: Обособена позиция І с предмет „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от животински произход от: група "Мляко и млечни продукти", група "Месо и месни продукти, включително: консервирани", „Риба, рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”. Обособена позиция ІІ с предмет Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 240000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009100012018-02-05 13:34:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/05.02.2018 г. и одобреното Обявление2018-02-05 13:36:58
000012018009100022018-02-05 13:36:33документация за участие в процедуритеОдобрена документация(чл. 31, ал. 1 от ЗОП), одобрена с Решение № 001/05.02.2018 г.2018-02-05 13:36:58
000012018009100032018-02-19 16:00:32разяснения по процедуратаРазяснения изх. № 0813/ 19.02.2018 г.2018-02-19 16:00:38
000012018009100042018-04-27 14:14:33ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2018-04-27 14:14:40
000012018009100052018-06-06 16:47:15решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 001/2018/ 02 от 04.06.2018 год. за избор на "изпълнител"2018-06-06 16:47:20
000012018009100062018-06-06 16:49:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от проведените заседания на комисия, назначена със Заповед № 93/ 01.03.2018 год.2018-06-06 16:49:08
000012018009100072018-07-26 09:54:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 243/2018 год и приложения ТП и ЦП (ОП 1)2018-07-26 09:54:56
000012018009100082018-07-26 09:55:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 244/2018 и приложения: ТП ЦП(ОП2)2018-07-26 09:55:56
000012018009100092018-07-26 09:57:11ДРУГООбявление възложена поръчка ( по Образец )Обявление възложена поръчка ( по Образец )2018-07-26 09:57:17