Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0001
№ на ел.преписка:
Описание: Доставка на стоки храни и/или хранителни продукти, до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав, включително и за детски заведения, съобразно специфичните изисквания към тях, по две обособени позиции: Обособена позиция І с предмет „Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от животински произход от: група "Мляко и млечни продукти", група "Месо и месни продукти, включително: консервирани", „Риба, рибни продукти” и „Яйца и яйчни продукти”. Обособена позиция ІІ с предмет Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009100012018-02-05 13:34:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 001/05.02.2018 г. и одобреното Обявление2018-02-05 13:36:58
000012018009100022018-02-05 13:36:33документация за участие в процедуритеОдобрена документация(чл. 31, ал. 1 от ЗОП), одобрена с Решение № 001/05.02.2018 г.2018-02-05 13:36:58