Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: - SHU 1006 /гр. В. Преслав - Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав - Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях- изпълнение на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009500012018-03-15 15:56:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява №1234/15.03.2018 г. и приложения: техн. спецификация, проект договор, образци2018-03-15 15:57:35