Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: - SHU 1006 /гр. В. Преслав - Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав - Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях
Описание: Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: - SHU 1006 /гр. В. Преслав - Промишлена зона – кв. Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав - Промишлена зона – І-7/ и съоръженията и принадлежностите към тях- изпълнение на услугата /строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад/
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 41780.97 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009500012018-03-15 15:56:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява №1234/15.03.2018 г. и приложения: техн. спецификация, проект договор, образци2018-03-15 15:57:35
000012018009500022018-05-11 15:17:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания от работата на комисия, назначена със Заповед № 116/ 26.03.2018 г. ( проведени на: 26.03.18 г.; 30.04.18 г. и 04.05.18 г. )2018-05-11 15:18:04
000012018009500032018-06-13 15:21:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №216/ 12.06.2018 год. и приложени: Техническо и Ценово предложения2018-06-13 15:21:48