Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по три обособени позиции: Обособена позиция №1 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Снежанка“-гр.Велики Преслав“; Обособена позиция №2 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Снежанка-филиал“-гр.Велики Преслав“; Обособена позиция №3 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Червена шапчица“- с. Златар“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009600012018-04-04 13:58:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявя № 1565/ 04.04.2018 г. и приложения: ТП, проект ДОП, образци и др.2018-04-04 13:59:43
000012018009600022018-04-11 17:09:11ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2018-04-11 17:09:17
000012018009600032018-05-09 11:36:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от комисия, назначена със Заповед № 141/ 17.04.2018 год.2018-05-09 11:36:31