Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции
Описание: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. „Иван Вазов“ от ОК-256 до ОК-278, с. Драгоево, Община Велики Преслав“; Обособена позиция №2 с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на ул. „Цар Петър“ от ОК-25 до ОК-47 (включително площад с ул. „Братя Миладинови“), гр. Велики Преслав, община Велики Преслав“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 4166.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009800012018-04-17 11:58:51обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-5/17.04.2018 г. и приложения: ТС, проект договор, образци и др.2018-04-17 11:59:37
000012018009800022018-04-24 17:09:21ДРУГОИнформация за удължаване срок за подаване на офертиИнформация за удължаване срок за подаване на оферти2018-04-24 17:09:27
000012018009800032018-05-15 10:03:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия, назначена със Заповед № 165/ 02.05.2018 г.2018-05-15 10:03:25