Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018009900012018-04-24 14:51:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявя № 12-00-10/ 24.04.2018 год. и приложения: Техн.сецификация, проект на договор, образци и др.2018-04-24 14:51:45
000012018009900022018-05-11 17:05:23ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за подаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти2018-05-11 17:05:28
000012018009900032018-05-29 11:03:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия ,назначена със Заповед № 218/ 18.05.2018 год.2018-05-29 11:03:53