Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ и Обособена позиция №2 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на две нови детски площадки в кв. 55 и кв. 87, в гр. Велики Преслав
Описание: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ и Обособена позиция №2 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на две нови детски площадки в кв. 55 и кв. 87, в гр. Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 11500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018010000012018-05-04 14:06:29обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-0017/04.05.2018 год. и приложения: ТС, проект договор, образци и др.2018-05-04 14:07:05
000012018010000022018-05-10 14:05:53разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснения по писмени питания (изх. № 26-00-78 (18)1 от 10.05.2018 год.2018-05-10 14:05:59
000012018010000032018-05-14 17:09:09ДРУГОИнформация за удължаване срок на приемане на офертиИнформация за удължаване срок на приемане на оферти2018-05-14 17:09:15
000012018010000042018-06-05 14:10:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 219/ 18.05.2018 г.2018-06-05 14:10:54