Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на обект „Основен ремонт на ул. „Хан Омуртаг от ОК74г до ОК103 с. Троица /водопровод и водопроводни отклонения/
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018010100012018-06-13 15:44:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх. № 12-00-58/13.06.2018 и приложени: техн.спецификация, проект договор, образци и приложения2018-06-13 15:45:53
000012018010100022018-06-20 17:05:08ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2018-06-20 17:05:14
000012018010100032018-06-29 10:47:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от 26.06.2018 г.2018-06-29 10:47:28