Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена в ПИ 58222.495.1007 по КК на гр. Велики Преслав
Описание: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена в ПИ 58222.495.1007 по КК на гр. Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 33333.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018010700012018-07-04 15:01:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-72/04.07.2018 г. и приложения: ТС проект договор образци2018-07-04 15:02:19
000012018010700022018-07-19 17:05:55ДРУГОИнформация удължаване срока за подаване на офертиИнформация удължаване срока за подаване на оферти2018-07-19 17:06:01
000012018010700032018-07-24 16:41:29ДРУГОИнформация за липса на подадени офертиИнформация за липса на подадени оферти2018-07-24 16:41:36