Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции:
Описание: СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011100012018-07-31 11:26:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 006/31.07.2018 год. и одобрено "Обявление"2018-07-31 11:51:48
000012018011100022018-07-31 11:29:14документация за участие в процедуритеДокументация по чл. 31, ал. 1 от ЗОП2018-07-31 11:51:49
000012018011100032018-07-31 11:43:39ДРУГОИнвестиционен технически проект - част 1Инвестиционен технически проект - част 12018-07-31 11:51:49
000012018011100042018-07-31 11:44:41ДРУГОИнвестиционен проект ( продължениеИнвестиционен проект ( продължение)2018-07-31 11:51:50
000012018011100052018-07-31 11:45:35ДРУГОИнвестиционен проект - продължениеИнвестиционен проект - продължение2018-07-31 11:51:50
000012018011100062018-07-31 11:46:25ДРУГОИнвестиционен проект - продължениеИнвестиционен проект - продължение2018-07-31 11:51:51
000012018011100072018-07-31 11:47:19ДРУГОИнвестиционен проект-продължениеИнвестиционен проект-продължение2018-07-31 11:51:51
000012018011100082018-07-31 11:48:15ДРУГОИнвестиционен проект-продължениеИнвестиционен проект-продължение2018-07-31 11:51:52
000012018011100092018-07-31 11:49:08ДРУГОИнвестиционен проект - продължениеИнвестиционен проект - продължение2018-07-31 11:51:53
000012018011100102018-07-31 11:49:56ДРУГОИнвестиционен проект - продължениеИнвестиционен проект - продължение2018-07-31 11:51:53
000012018011100112018-07-31 11:50:44ДРУГОИнвестиционен проект-продължениеИнвестиционен проект-продължение2018-07-31 11:51:53
000012018011100122018-08-01 13:22:12разясненията по документациите за участиеИнвестиционен проект - Част Пътна(1)2018-08-01 13:22:24
000012018011100132018-08-01 13:23:09разясненията по документациите за участиеИнвестиционен проект - Част Пътна (2)2018-08-01 13:23:16
000012018011100142018-08-01 13:24:01разясненията по документациите за участиеИнвестиционен проект - Част Геодезия ( 1)2018-08-01 13:24:11
000012018011100152018-08-01 13:24:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеИнвестиционен проект - Част Геодезия (2)2018-08-01 13:25:05
000012018011100162018-09-27 16:42:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 374/30.08.2018 г на 30.08.2018 год. и 25.09.2018 год.2018-09-27 16:43:08
000012018011100172018-11-12 16:03:55ДРУГОСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2018-11-12 16:04:02