Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Изпълнение на дейности, свързани със зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав по две обособени позиции:
Описание: Изпълнение на дейности, свързани със зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Подготвителни дейности за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав; Обособена позиция №2: Дейности по осигуряване на проходимост при зимни условия (зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на община Велики Преслав“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011200012018-08-17 14:38:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 007/17.08.2018 г. и одобрено Обявление2018-08-17 14:42:08
000012018011200022018-08-17 14:40:41документация за участие в процедуритеДокументация съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОП, одобрена с Решение №007/17.08.2018 год.2018-08-17 14:42:08
000012018011200032018-09-11 14:27:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирано заседание комисия, проведено на 10.09.2018 год.2018-09-11 14:27:09
000012018011200042018-10-03 15:36:39ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП2018-10-03 15:36:45
000012018011200052018-10-16 14:04:52решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 007/2018/02 изпълнител2018-10-16 14:04:59
000012018011200062018-10-16 14:05:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия2018-10-16 14:05:45
000012018011200072018-11-19 16:36:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 361/ 12.11.2018 год. ( за Обособена позиция № 2) и приложения2018-11-19 16:36:09
000012018011200082018-11-19 16:37:11ДРУГООбявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)Обявление възложена поръчка ( по Образец на АОП)2018-11-19 16:37:18