Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община Велики Преслав за отплителен сезон 2018/2019, но не по-късно от 31.05. 2019 год.
Описание: Доставка на стока - Газьол за промишлени и комунални цели (за отопление), код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000-7, която се търгува на стокова борса, за нуждите на неделегираните дейности в Община Велики Преслав за отплителен сезон 2018/2019, но не по-късно от 31.05. 2019 год. Количество: 60 000 л. (шестдесет хиляди литра) + 20%.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 120000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011300012018-08-21 09:47:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 008/21.08.2018 год.2018-08-21 09:47:28
000012018011300022018-09-10 11:42:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор № 631/04.09.2018 г., сключен на ССБ АД2018-09-10 11:42:52
000012018011300032018-09-10 11:43:52ДРУГООбявление възложена поръчка ( по Образец)Обявление възложена поръчка ( по Образец)2018-09-10 11:43:58