Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.
Описание: Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011400012018-08-21 11:58:21обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-136/ 21.08.2018 год. и приложения: Техн. спецификация, проект договор, инвестиционен проект, образци 2018-08-21 11:59:14
000012018011400022018-09-07 15:31:14ДРУГОИнформация за удължаване срок на подаване на офертиИнформация за удължаване срок на подаване на оферти2018-09-07 15:31:20
000012018011400032018-09-14 13:24:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия 11.09.2018 г.2018-09-14 13:24:27