Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“
Описание: Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 2250.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011500012018-08-28 16:00:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-142/ 28.08.18 г. приложения: техн.спецификация, проект ДОП, образци2018-08-28 16:01:33
000012018011500042018-10-09 14:56:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи от заседания на комисия2018-10-09 14:57:30