Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0009
№ на ел.преписка:
Описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи за подмяна на водопроводи по улици в град Велики Преслав, съпътстваща изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. Велики Преслав", финансиран по Договор №27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. по ПРСР 2014/2020, по две обособени позиции: 1. ОП № 1: „Подмяна на водопроводи по ул. „Любен Каравелов“ (два участъка с дължина 2115 м.), ул. „Лозарска“ (дължина 733 м.) и ул. „Чергобиля Мостич“(дължина 329 м.) 2. ОП № 2: „Подмяна на водопроводи по ул. „Отец Паисий“ (дължина 395 м.) и ул. „Йоан Екзарх“ (два участъка с дължина 605 м.)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011600012018-08-29 13:57:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 009/29.08.2018 и одобрено Обявление2018-08-29 14:01:50
000012018011600022018-08-29 13:58:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие съгл. чл. 31, ал. 1 от ЗОП ( одобрена с Решение № 009/29.08.2018 г.)2018-08-29 14:01:51
000012018011600032018-08-29 13:59:53ДРУГОИнвестиционен проект ( ОП 1)Инвестиционен проект ( ОП 1)2018-08-29 14:01:51
000012018011600042018-08-29 14:00:55ДРУГОИнвестиционен проект (ОП 2)Инвестиционен проект (ОП 2)2018-08-29 14:01:52
000012018011600052018-09-20 11:04:42разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпили писмени питания, с вх.№ 26-00-353/18.09.2018 г. и вх. № 26-00-356/ 19.09.2018 год2018-09-20 11:04:48
000012018011600062018-09-21 16:54:20разясненията по документациите за участиеРазяснения по постъпили писмени питания, с вх.№ 26-00-362/20.09.2018 г. и вх. № 26-00-363/ 20.09.2018 год2018-09-21 16:54:26
000012018011600072018-10-15 15:42:32ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП Съобщение по чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на ЗОП 2018-10-15 15:42:38