Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар
Описание: Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар; включва изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011700012018-09-13 15:57:27обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-168/13.09.2018 и приложения: техн. спецификация, проект договор, образци2018-09-13 15:57:50
000012018011700022018-10-09 14:47:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 404/ 01.10.2018 г.2018-10-09 14:50:16
000012018011700032018-10-09 14:53:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия2018-10-09 14:54:12