Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.
Описание: Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“.Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строеж/обект ОР по ул. "Цар Петър" гр.Велики Преслав (смяна на водопроводи и водопроводни отклонения, асфалтиране), въз основа на изготвен инвестиционен проект във фаза Работен проект – неразделна част от настоящата спецификация и предвидени строителни и монтажни работи по: - Част Пътна; - Част Водопровод .
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 135000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018011800012018-09-14 14:00:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 12-00-171/14.09.2018 и приложени: техн. спецификация, проект договор, образци и инвестиционен проект2018-09-14 14:01:16
000012018011800022018-10-16 14:09:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от комисия2018-10-16 14:09:26