Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител/и за строителство на обект: „Ремонти в детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции
Описание: Избор на изпълнител/и за строителство на обект: „Ремонти в детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Енергоспестяващи мерки и ремонт на подпорна стена с височина 2 м. над нивото на прилежащия в основата терен в Детска градина „Снежанка-филиал“ в гр. Велики Преслав; Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на Детска градина „Снежанка“, с. Троица, общ. Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012000012018-10-03 15:31:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-184/03.10.2018 г. приложения: Техн. спецификация, проект договор, образци документи, Инвест. проект и Констр. становище2018-10-03 15:32:43
000012018012000022018-10-26 13:52:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия - 19.10.2018 год.2018-10-26 13:52:23