Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2018-0011
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция № 2 – Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012100012018-10-03 15:50:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 011/03.10.2018 год. и одобрено Обявление2018-10-03 15:52:47
000012018012100022018-10-03 15:52:02документация за участие в процедуритеДокументация в обхвата на чл. 31, ал. 1 от ЗОП, одобрена с Решение № 011/03.10.2018 г.2018-10-03 15:52:47