Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции
Описание: Избор на изпълнител за извършване на Строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ в две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Любен Каравелов”, ул "Лозарска" и ул „Чергубиля Мостич“ Обособена позиция № 2 – Строителен надзор за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 31722.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012100012018-10-03 15:50:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 011/03.10.2018 год. и одобрено Обявление2018-10-03 15:52:47
000012018012100022018-10-03 15:52:02документация за участие в процедуритеДокументация в обхвата на чл. 31, ал. 1 от ЗОП, одобрена с Решение № 011/03.10.2018 г.2018-10-03 15:52:47
000012018012100032018-12-04 16:00:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания - 25.10.2018 и 29.11.2018 год.2018-12-04 16:01:14
000012018012100042019-02-22 12:00:28ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОПСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2019-02-22 12:00:35
000012018012100052019-04-08 16:03:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № 011/2018/02 от 05(04.2019 год. за класиране и изпълнител2019-04-08 16:03:27
000012018012100062019-04-08 16:05:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколирани заседания на комисия, назначена със Заповед № 439/25.10.2018 г. 2019-04-08 16:05:13