Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 9081671
№ на ел.преписка:
Описание: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ включва доставка на: театрални костюми, театрални реквизити - перуки, шапки, крила, маски, носии и др.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012300012018-10-09 10:32:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-188/09.10.2018 г. и приложения: техн. спецификация, проект договор, образци 2018-10-09 10:33:38
000012018012300022018-10-17 17:10:38ДРУГОИнформация за удължаване срок за получаване на офертиИнформация за удължаване срок за получаване на оферти2018-10-17 17:10:44