Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“
Описание: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценично и театрално оборудване и реквизит в рамките на проект: „Децата на Велики Преслав“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.001-0021-C02 с бенефициент ДГ „Снежанка“ включва доставка на: театрални костюми, театрални реквизити - перуки, шапки, крила, маски, носии и др.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 42259.51 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012300012018-10-09 10:32:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-188/09.10.2018 г. и приложения: техн. спецификация, проект договор, образци 2018-10-09 10:33:38
000012018012300022018-10-17 17:10:38ДРУГОИнформация за удължаване срок за получаване на офертиИнформация за удължаване срок за получаване на оферти2018-10-17 17:10:44
000012018012300032018-10-29 16:03:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол заседание комисия Заповед № 435/ 23.10.2018 год.2018-10-29 16:03:15
000012018012300042018-11-15 09:45:49договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор № 364І14.11.2018 и приложения: Техническо и Ценово предложения2018-11-15 09:46:01