Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:
Описание: Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. Велики Преслав /изкуствени неравности/“; Обособена позиция №2: „Проектиране корекция на речни корита в община Велики Преслав по два подобекта: 1. Проектиране корекция на речно корито с. Драгоево; 2. Проектиране корекция на р. Троишка – два участъка“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 11169.17 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012300012018-11-05 13:49:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 12-00-217/05.11.2018 и приложения: задание проектиране, ТС, проект ДОП, образци2018-11-05 13:50:27
000012018012300022018-11-19 15:23:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия, назначена със Заповед № 461/ 13.11.2018 г.2018-11-19 15:23:56