Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар“.
Описание: включва изпълнение на предвидените от екипа проектанти по зададените за изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - топлоизолиране на външните стени - топлоизолиране на покрив - монтира се нова дограма на втория етаж - частичен ремонта на покрива - съпътстващи строително-монтажни работи
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012500012018-11-19 15:20:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-232/19.11.2018 год. приложени: Техн. спецификация, проект договор, образци, и др.2018-11-19 15:21:08
000012018012500022018-12-18 14:18:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 504/05.12.2018 год.2018-12-18 14:18:14