Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за строителство на обект: „Довършителни работи на ритуална зала (сграда за общоселски мероприятия) с.Миланово, общ.Велики Преслав
Описание: включват: демонтаж на част от покрива - керемиди, дъсчена обшивка, дървена покривна конструкция, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, дъсчена обшивка, мембрана, летви за двойна скара, улуци, водосточни тръби, обшивка от поцинкована ламарина на комини, улами и поли, външна топлоизолация 10 см, минерална мазилка, доставка и монтаж на водосточни тръби, казанчета и улуци, довършителни работи по части ЕЛ и ВИК, подробно описани в количествената сметка.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012600012018-11-22 11:53:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбявя № 12-00-238/22.11.2018 и приложения: техн. спецификация, проект на договор, Инвест. проект, образци2018-11-22 11:53:25
000012018012600022018-12-18 14:21:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № 510/ 11.12.2018 год.2018-12-18 14:22:00