Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г
Описание: Избор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 г
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 45833.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018012700012018-12-28 11:50:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-270/28.12.2018 и приложения: техн. спецификация, проект ДОП, обазци2018-12-28 11:50:57
000012018012700022019-01-04 17:06:08ДРУГОИнформация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти2019-01-04 17:06:14
000012018012700032019-01-16 13:16:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от заседание на комисия Заповед № 14/ 09.01.2019 год.2019-01-16 13:16:22