Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица", по три обособени позиции
Описание: Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с. Драгоево, с. Кочово и с. Троица", по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на два подобекта: 1) подобект ул. “Цар Калоян“, с. Троица и 2) подобект:ул. “Панайот Волов“, с. Кочово Обособена позиция № 2 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на : подобект 1) ул. „Никола Петков“ с. Златар; подобект 2) ул. „Охрид“ с. Златар и подобект 3) ул. “Бузлуджа“ с. Миланово Обособена позиция № 3 с предмет: СМР „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и улична настилка на подобект ул. „Стефан Стойчев“ с. Драгоево
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1811923.44 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019012900012019-01-30 15:14:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 002/30,01,2019 год. и одобрено Обявление2019-01-30 15:44:10
000012019012900022019-01-30 15:16:41документация за участие в процедуритеОдобрена с Решение № 002/30.01.2019 год. документация по чл. 31 ,ал. 1 от ЗОП2019-01-30 15:44:11
000012019012900032019-01-30 15:18:22ДРУГОИнвест.проект ул. Бузлуджа , с. Миланово - част 1Инвест.проект ул. Бузлуджа , с. Миланово - част 12019-01-30 15:44:11
000012019012900042019-01-30 15:20:01ДРУГОИнвест.проект ул. Бузлуджа с. Миланово - част 22019-01-30 15:44:12
000012019012900052019-01-30 15:20:01ДРУГОИнвест.проект ул. Бузлуджа с. Миланово - част 2Инвест.проект ул. Бузлуджа с. Миланово - част 22019-01-30 15:44:13
000012019012900062019-01-30 15:22:04ДРУГОИнвест. проект - ул. Н. Петков - с. Златар - част 1 Инвест. проект - ул. Н. Петков - с. Златар - част 1 2019-01-30 15:44:14
000012019012900072019-01-30 15:23:10ДРУГОИнвест. проект ул. Н. Петков с. Златар - част 2Инвест. проект ул. Н. Петков с. Златар - част 22019-01-30 15:44:15
000012019012900082019-01-30 15:24:22ДРУГОИнвест.проект ул. Н. Петков с. Златар - част 3Инвест.проект ул. Н. Петков с. Златар - част 32019-01-30 15:44:15
000012019012900092019-01-30 15:25:21ДРУГОИнвест.проект ул. Н. Петков - част 4Инвест.проект ул. Н. Петков - част 42019-01-30 15:44:16
000012019012900102019-01-30 15:26:36ДРУГОИнвест.проект ул. Охрид с. ЗлатарИнвест.проект ул. Охрид с. Златар2019-01-30 15:44:17
000012019012900112019-01-30 15:28:06ДРУГОИнвест. проект ул. Цар Калоян с. Троица - част 1Инвест. проект ул. Цар Калоян с. Троица - част 12019-01-30 15:44:18
000012019012900122019-01-30 15:29:11ДРУГОИнвест. проект ул. Цар Калоян - част 2Инвест. проект ул. Цар Калоян - част 22019-01-30 15:44:18
000012019012900132019-01-30 15:30:14ДРУГОИнвест. проект ул. Цар Калоян - част 3Инвест. проект ул. Цар Калоян - част 32019-01-30 15:44:19
000012019012900142019-01-30 15:31:12ДРУГОИнвест. проект ул. Цар Калоян - част 4Инвест. проект ул. Цар Калоян - част 42019-01-30 15:44:20
000012019012900152019-01-30 15:32:27ДРУГОИнвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 1Инвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 12019-01-30 15:44:21
000012019012900162019-01-30 15:33:39ДРУГОИнвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 2Инвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 22019-01-30 15:44:22
000012019012900172019-01-30 15:35:02ДРУГОИнвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 32019-01-30 15:44:22
000012019012900182019-01-30 15:35:02ДРУГОИнвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 3Инвест. проект ул. П. Волов с. Кочово - част 32019-01-30 15:44:23
000012019012900192019-01-30 15:36:35ДРУГОИнвест. проект ул. Ст. Стойчев, с. Драгоево - част 1Инвест. проект ул. Ст. Стойчев, с. Драгоево - част 12019-01-30 15:44:24
000012019012900202019-01-30 15:37:43ДРУГОИнвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 2Инвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 22019-01-30 15:44:25
000012019012900212019-01-30 15:38:54ДРУГОИнвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 2.1Инвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 2.12019-01-30 15:44:26
000012019012900222019-01-30 15:40:10ДРУГОИнвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 3Инвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево - част 32019-01-30 15:44:27
000012019012900232019-01-30 15:41:10ДРУГОИнвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево -част 4Инвест. проект ул. Ст. Стойчев с. Драгоево -част 42019-01-30 15:44:27
000012019012900242019-01-31 15:26:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 002А/ 31.01.2019 год и допълнение в одобрено Обявление2019-01-31 15:26:35
000012019012900252019-02-08 16:14:11разясненията по документациите за участиеПисмени разяснения№ 26-00-47/08.02.2019 г. приложение образец КСС ул. Бузлуджа с. Миланово2019-02-08 16:14:18