Община Велики Преслав

Възложител: Община Велики Преслав
Име: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав
Описание: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 250000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019013400012019-03-14 11:42:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява № 12-00-61/14.03.2019 год. и приложения2019-03-14 11:43:06
000012019013400032019-03-25 17:06:57ДРУГОИнформация за удължен срок за подаване на офертиИнформация за удължен срок за подаване на оферти2019-03-25 17:07:04
000012019013400032019-04-10 16:23:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол комисия, назначена със Заповед № 105/ 29.03.2019 г.2019-04-10 16:23:32