Областна администрация Шумен

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201800099074360003С настоящата обява за възлагане изработката на планове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ са определени следните местности в землища на територията на три общини в област Шумен:  Местност „Четръка“, к.р. № 223, ПИ 295, к.р. № 45, ПИ 985 и к.р. № 280, ПИ 653 с обща площ 8,32 ха в землището на гр. Смядово, община Смядово;  Местност „Чукара“, к.р. № 58, ПИ 533, ПИ 270, ПИ 389, ПИ 736, ПИ 738, ПИ 739, ПИ 740, ПИ 650, ПИ 658, ПИ 659, ПИ 652, ПИ 663, ПИ 672, ПИ 748, ПИ 84, ПИ 85, ПИ 428, ПИ 432, ПИ 992, ПИ 993, ПИ 656, ПИ 728 и част от ПИ 986 и ПИ 278 в землищeто на гр. Смядово, община Смядово с обща площ 6,69 ха;  Местност „Тунесец“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 192, ПИ 3 с площ 0,1 ха, к.р. 201, ПИ 9, к.р. 204, ПИ 20 с обща площ 17,24 ха;  Местност „Аргата“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 271, ПИ 26 и ПИ 30, к.р. 277, ПИ 1, к.р. 320, ПИ 16 и ПИ 19, к.р. 323, ПИ 25, к.р. 350, ПИ 27 и ПИ 28, с обща площ 19,83 ха;  Местност „Бобая“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 688, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 5, ПИ 8, с обща площ 5,33 ха;  Местност „Бобая“, в землището на с. Осмар, по КВС, ПИ 000213, ПИ 000214, ПИ 000221, ПИ 000375 с обща площ 4,64 ха;  Местност „Белия бряг“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 215, ПИ 32, ПИ 33, обща площ 1 ха;  Землище с. Троица, по КВС, ПИ 000118, ПИ 000119, ПИ 000023, ПИ 000025, ПИ 000135, ПИ 000139, ПИ 019021, ПИ 019022, ПИ 019032, ПИ 019033, ПИ 019034, ПИ 000051, ПИ 006087, ПИ 018004 и ПИ 005017 с обща площ от 25,24 ха; По КВС на с. Троица, община Велики Преслав, обхваща следните местности – „Емишенлик“, „Калугер боаз“, „Канарата“, „Кованлък“, „Кору бою“, „Костерлик“, „Кьостерлик“, „Могилата“, „Овалък“, „Папунка“, „Топралък“, „Чакал чалъ“ и „Ясака“;  Местност „Джевизлика“, в землището на с. Каспичан, община Каспичан, к.р. 46, ПИ 8, ПИ 176, ПИ 177, ПИ 178, ПИ 179 с обща площ 0,92 ха или общо за възлагане на планове за 89,21 хектара. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена22000.00 BG3332018-03-28 09:03:472018-04-11 17:00:002018-03-28 09:27:390.00