Областна администрация Шумен

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201700089065227002Изработване на планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 72,63 хка. в землищата на с. Лозево и гр. Смядово, област ШуменПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена20000.00 BG3332017-06-14 10:04:502017-06-23 17:00:002017-06-14 10:30:500.00
0000120170006С настоящата обява за събиране на оферти за възлагане изработката на планове по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ са определени следните местности в шест землища на територията на три общини в област Шумен:  Местност „Чакалъците“, кадастрален район № 132, ПИ 315 с площ 51,204 хектара; местност „Под гората“, кадастрален район № 22, ПИ 17, ПИ 15, ПИ 11, ПИ 14, ПИ 21 с обща площ 1,843 хектара; местност „Плеската“, кадастрален район № 38, ПИ 1 с площ 9,503 хектара; Лозевски язовир, кадастрален район № 24, ПИ 8 с площ 1,045 хектара в землището на с. Лозево, община Шумен, с обща площ за всички местности – 63.595 хектара;  Землище на с. Костена река, община Шумен, кадастрален район № 2, ПИ 104, ПИ 105, ПИ 106 с площ 0,366 хектара;  Землище на с. Черенча, община Шумен, кадастрален район №503, ПИ 1 с площ 3,445 хектара;  Землище на с. Мараш, местност „Марашки лозя“, кадастрален район 61, ПИ 11 с площ 0,116 хектара;  Местност „Зелени град“ и местност „Канарата“, ПИ 308, ПИ 309, ПИ 310, ПИ 311, ПИ 312, ПИ 313, път 314, път 315, ПИ 316, ПИ 317, ПИ 318, ПИ 319, ПИ 320, път 321, ПИ 322, ПИ 323, ПИ 324, ПИ 325, път 326, път 327, ПИ 328, път 329, ПИ 330, път 331, ПИ 378, ПИ 379, ПИ 380, ПИ 381, ПИ 368, ПИ 105 в землищeто на с. Осмар, община Велики Преслав с обща площ 56,73 хектара;  Местност „Селските лозя“, ПИ 154 с площ 3,6 хектара; местност „Разбой“, ПИ 17, ПИ 20, ПИ 23, ПИ 168, ПИ 176 с площ 26,8 хектара в землището на с. Хан Крум, община Велики Преслав, с обща площ на двете местности 30,4 хектара;  Местност „Драганчовец“, кадастрален район № 207, ПИ 337 в землището на гр. Смядово, община Смядово с площ 32,16 хектара, или общо за възлагане на планове за 186,82 хектара. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена BG3332017-05-10 11:16:462017-05-17 17:00:002017-05-10 14:18:310.00