Областна администрация Шумен

Възложител: Областна администрация Шумен
Име: Изработване на планове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 89.21 хектара в землищата на гр. Велики Преслав, гр. Смядово, с. Осмар и с. Каспичан, област Шумен
Описание: С настоящата обява за възлагане изработката на планове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ са определени следните местности в землища на територията на три общини в област Шумен:  Местност „Четръка“, к.р. № 223, ПИ 295, к.р. № 45, ПИ 985 и к.р. № 280, ПИ 653 с обща площ 8,32 ха в землището на гр. Смядово, община Смядово;  Местност „Чукара“, к.р. № 58, ПИ 533, ПИ 270, ПИ 389, ПИ 736, ПИ 738, ПИ 739, ПИ 740, ПИ 650, ПИ 658, ПИ 659, ПИ 652, ПИ 663, ПИ 672, ПИ 748, ПИ 84, ПИ 85, ПИ 428, ПИ 432, ПИ 992, ПИ 993, ПИ 656, ПИ 728 и част от ПИ 986 и ПИ 278 в землищeто на гр. Смядово, община Смядово с обща площ 6,69 ха;  Местност „Тунесец“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 192, ПИ 3 с площ 0,1 ха, к.р. 201, ПИ 9, к.р. 204, ПИ 20 с обща площ 17,24 ха;  Местност „Аргата“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 271, ПИ 26 и ПИ 30, к.р. 277, ПИ 1, к.р. 320, ПИ 16 и ПИ 19, к.р. 323, ПИ 25, к.р. 350, ПИ 27 и ПИ 28, с обща площ 19,83 ха;  Местност „Бобая“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 688, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 5, ПИ 8, с обща площ 5,33 ха;  Местност „Бобая“, в землището на с. Осмар, по КВС, ПИ 000213, ПИ 000214, ПИ 000221, ПИ 000375 с обща площ 4,64 ха;  Местност „Белия бряг“, в землището на гр. Велики Преслав, к.р. 215, ПИ 32, ПИ 33, обща площ 1 ха;  Землище с. Троица, по КВС, ПИ 000118, ПИ 000119, ПИ 000023, ПИ 000025, ПИ 000135, ПИ 000139, ПИ 019021, ПИ 019022, ПИ 019032, ПИ 019033, ПИ 019034, ПИ 000051, ПИ 006087, ПИ 018004 и ПИ 005017 с обща площ от 25,24 ха; По КВС на с. Троица, община Велики Преслав, обхваща следните местности – „Емишенлик“, „Калугер боаз“, „Канарата“, „Кованлък“, „Кору бою“, „Костерлик“, „Кьостерлик“, „Могилата“, „Овалък“, „Папунка“, „Топралък“, „Чакал чалъ“ и „Ясака“;  Местност „Джевизлика“, в землището на с. Каспичан, община Каспичан, к.р. 46, ПИ 8, ПИ 176, ПИ 177, ПИ 178, ПИ 179 с обща площ 0,92 ха или общо за възлагане на планове за 89,21 хектара.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000900012018-03-28 09:25:13обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на оферти2018-03-28 09:27:40
000012018000900022018-03-28 09:25:13обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиС настоящата обява за възлагане изработката на планове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ са определени местности в землища на територията на три общини в област Шумен - общо за възлагане на планове за 89,21 хектара. 2018-03-28 09:27:40
000012018000900032018-03-28 09:25:13документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-03-28 09:27:40
000012018000900042018-03-28 09:25:13ДРУГООбразецтехническо предложение2018-03-28 09:27:41
000012018000900052018-03-28 09:25:13ДРУГООбразецЦеново предложение2018-03-28 09:27:41
000012018000900062018-03-28 09:25:13ДРУГООбразецПроект на договор2018-03-28 09:27:42
000012018000900072018-03-28 09:25:13ДРУГООбразецДекларация2018-03-28 09:27:42
000012018000900082018-03-28 09:25:13ДРУГООбразецДекларация2018-03-28 09:27:43
000012018000900092018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:11:16
000012018000900102018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиескица2018-03-28 11:11:21
000012018000900112018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиескица2018-03-28 11:11:27
000012018000900122018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:11:32
000012018000900132018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:11:38
000012018000900142018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:11:44
000012018000900152018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиятехническо задание2018-03-28 11:11:51
000012018000900162018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:11:56
000012018000900172018-03-28 11:11:05ДРУГОкопиетехническо задание2018-03-28 11:12:02
000012018000900182018-04-18 12:44:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за проведено заседание на комисия от 12.04.2018 г.2018-04-18 12:44:39
000012018000900192018-05-09 09:39:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение от 08 май 2018 г.2018-05-09 09:39:59