БЛЦ"Камена"ЕАД

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012016000701301-2016-00024Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград, ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена500000.0009134000-7BG4232016-12-20 20:01:582016-12-31 12:00:002016-12-20 20:09:05500000.00
0000120160006013013Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Балнеологичен център „Камена” ЕАД и включва: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград, ул. „Еделвайс” № 4, с превоз на изпълнителя. Наименование на стоката: газьол 0,001% S Количество: 250 000 литра + 10% Забележка: Посочените количества са прогнознии не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена500000.0009134200BG4232016-11-30 17:28:332017-01-04 16:30:002016-11-30 18:03:37500000.00
0000120160005013012Удължаване срока на "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне с публикуване на обявление за поръчкауслуги затворена6900.0066110000BG4232016-05-25 19:29:182016-06-01 16:00:002016-05-25 19:31:326900.00
0000120160004013011"Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне с публикуване на обявление за поръчкауслуги затворена6900.0066110000BG4232016-05-10 13:52:202016-05-20 16:00:002016-05-10 14:37:266900.00