БЛЦ"Камена"ЕАД

Възложител: БЛЦ"Камена"ЕАД
Име: "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години"
Описание: "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 6900.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000400012016-05-11 16:31:56документация за участие в процедуритеДокументи2016-05-11 16:31:56
000012016000400022016-05-10 14:34:37документация за участие в процедуритеДокументи2016-05-10 14:37:26
000012016000400042016-05-10 14:34:37документация за участие в процедуритеДокументи2016-05-10 14:37:27
000012016000400052016-05-10 14:34:37документация за участие в процедуритеДокументи2016-05-10 14:37:27
000012016000400062016-05-10 14:36:00документ2016-05-10 14:37:28
000012016000400072016-05-10 14:34:37документ2016-05-10 14:37:29
000012016000400082016-05-10 14:34:37документ2016-05-10 14:37:29
000012016000400092016-05-10 14:34:37документ2016-05-10 14:37:29
000012016000400092016-05-25 13:02:16ДРУГОДокументДокумент2016-05-25 13:02:23
000012016000400112016-06-03 14:44:16документ2016-06-03 14:44:23
000012016000400122016-06-03 14:44:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол за разглеждане и оценяване на оферти2016-06-03 14:44:28