БЛЦ"Камена"ЕАД

Възложител: БЛЦ"Камена"ЕАД
Име: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Балнеологичен център „Камена” ЕАД
Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Балнеологичен център „Камена” ЕАД и включва: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград, ул. „Еделвайс” № 4, с превоз на изпълнителя. Наименование на стоката: газьол 0,001% S Количество: 250 000 литра + 10% Забележка: Посочените количества са прогнознии не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000600042016-11-30 18:03:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-11-30 18:03:39
000012016000600062016-12-05 11:48:14документация за участие в процедуритеДокументация за попълване2016-12-05 11:48:22
000012016000600072016-12-05 11:48:14документация за участие в процедуритеПроект на договор2016-12-05 11:48:27
000012016000600082016-12-05 11:48:14документация за участие в процедуритеТържна документация2016-12-05 11:48:32
000012016000600092016-12-05 11:48:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-12-05 11:48:38
000012016000600102016-12-16 13:29:22ДРУГОРешение за прекратяване на обществена поръчка 177/16.12.2016г.Решение за прекратяване на обществена поръчка2016-12-16 13:29:28
000012016000600112016-12-16 13:29:22ДРУГООбявление за възложена поръчка 178/16.12.2016г.Обявление за възложена поръчка 178/16.12.2016г.2016-12-16 13:29:34