БЛЦ"Камена"ЕАД

Възложител: БЛЦ"Камена"ЕАД
Име: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя
Описание: Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград,
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000700012016-12-20 20:07:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПериодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение: Балнеологичен център „Камена” ЕАД, гр. Велинград, 2016-12-20 20:09:05
000012016000700022017-01-23 18:22:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРезултати от процедура за възлагане на обществена поръчка 2017-01-23 18:23:22
000012016000700032017-01-23 18:22:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за борсово представителство2017-01-23 18:23:27
000012016000700042017-01-23 18:22:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор2017-01-23 18:23:32