СБРДЦП "Света София" ЕООД

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200011012349098949„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да приготвя и да доставя ежедневно храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена62611.0015894220BG4112020-05-26 09:55:032020-06-11 16:30:002020-05-26 15:55:0262611.00
000012019001001234„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да приготвя и да доставя ежедневно храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена52204.0015894220BG4112019-05-09 09:27:512019-05-16 16:30:002019-05-09 11:44:3552204.00
0000120190010012349087494„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да приготвя и да доставя ежедневно храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена52204.0015894220BG4112019-04-15 13:52:242019-05-03 16:30:002019-04-15 16:13:3352204.00
0000120190010012349074453„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да приготвя и да доставя ежедневно храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена48987.0015894220BG4112018-03-29 13:33:262018-04-16 16:30:002018-03-30 11:22:1248987.00
0000120180008012349062004„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“ Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител, който да приготвя и да доставя ежедневно храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена55506.0015894220BG4112017-03-02 08:59:582017-03-17 16:30:002017-03-06 11:28:3755506.00
000012019001001234Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура - 3 (три) броя апарата за раздвижване на горен и долен крайник, както следва: 1. Уред за продължително пасивно движение на глезенна става 2. Уред за продължително пасивно движение на колянна става 3. Уред за продължително пасивно движение на гривнена става, китка и пръстиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена67802.0033158400BG4112017-01-10 13:38:322017-01-24 16:30:002017-01-11 14:25:2267802.00
000012016000401234-2016-0001011/04.02.2016Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа за нуждите на СБПЛРДЦП „Св. София“ ЕООД“ по 3 обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 33158400BG4112016-02-04 10:58:382016-03-16 16:30:002016-02-04 16:21:31390892.00
0000120170006904951201/11.01.2016ДОСТАВКИ НА ГОТОВИ ЯСТИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ, ПРИДРУЖИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ И ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 15000000, 15800000, 15890000, 15894000, 15894200, 15894220BG4112016-01-11 16:04:102016-01-22 16:30:002016-01-11 16:12:1864175.00