СБРДЦП "Света София" ЕООД

Възложител: СБРДЦП "Света София" ЕООД
Име: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа за нуждите на СБПЛРДЦП „Св. София“ ЕООД“ по 3 обособени позиции
Описание: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за робот-асистирана рехабилитация на горен и долен крайник на деца с церебрална парализа за нуждите на СБПЛРДЦП „Св. София“ ЕООД“ по 3 обособени позиции
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 390892.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000400042016-02-04 16:08:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление2016-02-04 16:21:32
000012016000400052016-02-04 16:08:24решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление2016-02-04 16:21:32
000012016000400052016-02-04 18:06:24документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ за участие2016-02-04 18:06:31
000012016000400072016-02-04 18:08:57документация за участие в процедуритеОбразец 2.12016-02-04 18:09:09
000012016000400082016-02-04 18:08:57документация за участие в процедуритеОбразец 1-списък2016-02-04 18:09:25
000012016000400102016-02-04 18:10:52документация за участие в процедуритеОбразец 22016-02-04 18:11:13
000012016000400112016-02-04 18:11:57документация за участие в процедуритеОбразец 32016-02-04 18:12:17
000012016000400112016-02-04 18:13:36документация за участие в процедуритеОбразец 42016-02-04 18:13:43
000012016000400122016-02-04 18:14:44документация за участие в процедуритеОбразец 52016-02-04 18:14:50
000012016000400132016-02-04 18:15:46документация за участие в процедуритеОбразец 62016-02-04 18:15:59
000012016000400142016-02-04 18:16:58документация за участие в процедуритеОбразец 72016-02-04 18:17:05
000012016000400152016-02-04 18:17:51документация за участие в процедуритеОбразец 82016-02-04 18:17:57
000012016000400162016-02-04 18:18:57документация за участие в процедуритеОбразец 92016-02-04 18:19:04
000012016000400172016-02-04 18:20:20документация за участие в процедуритеОбразец 102016-02-04 18:20:26
000012016000400182016-02-04 18:21:40документация за участие в процедуритеОбразец 11 2016-02-04 18:21:46
000012016000400192016-02-04 18:23:11документация за участие в процедуритеОбразец 122016-02-04 18:23:17
000012016000400202016-02-04 18:24:01документация за участие в процедуритеОбразец 13 - Техническо предложение2016-02-04 18:24:07
000012016000400212016-02-04 18:25:00документация за участие в процедуритеОбразец 14 - Ценово предложение2016-02-04 18:25:08
000012016000400222016-02-04 18:25:54документация за участие в процедуритеПроектодоговор2016-02-04 18:26:00
000012016000400232016-03-30 15:02:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-03-30 15:02:52
000012016000400242016-03-30 16:16:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхСъобщение относно отваряне на ценови оферти2016-03-30 16:16:38
000012016000400252016-04-04 12:32:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-04-04 12:32:50
000012016000400272016-04-05 16:27:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПриложение 1 към Протокол 12016-04-05 16:27:12
000012016000400282016-04-05 16:33:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПриложение 1 към Протокол 22016-04-05 16:33:23
000012016000400292016-04-06 12:19:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-04-06 12:19:09