ЦСМП-ЛОВЕЧ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120200037909677126-02-7/02.03.2020г.Доставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Ловеч по три обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152020-03-02 17:54:362020-03-12 16:30:002020-03-02 18:00:520.00
000012020003596197626-04-2/21.02.2020Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП лЛовеч по две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена  BG3152020-02-25 20:20:292020-03-17 16:30:002020-02-25 20:29:420.00
0000120200035909621926-02-3/06.02.2020г.Доставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Ловеч по три обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152020-02-06 19:43:112020-02-17 16:00:002020-02-06 19:57:510.00
000012020003395475826-04-1/17.01.2020Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена  BG3152020-01-17 17:33:21 2020-01-17 17:38:310.00
000012019003226-02-14/22.11.2019Покана(пазарно проучване) за представяне на ценови оферти за "Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника за нуждите на "ЦСМП -Ловеч"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена10290.00BG3152019-11-22 16:54:482019-12-04 16:00:002019-11-22 16:59:300.00
000012019003225-83/19.09.2019г.ПОКАНА за участие в обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена  BG3152019-09-19 13:09:362019-09-30 16:30:002019-09-19 13:24:474500.00
0000120190030909027526-02-11/15.07.2019 г.Доставка на медицински консумативи,дезинфектанти и инстроментариум за нуждите на ЦСМП ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена22400.00BG3152019-07-15 14:56:382019-07-26 16:30:002019-07-15 15:05:090.00
0000120190031909027626-02-10/15.07.2019Доставка на медикаменти - лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена45000.00 BG3152019-07-15 14:38:152019-07-26 16:30:002019-07-15 15:05:280.00
0000120190026908907223-02-8/11.06.2019г.Доставка на медицински консумативи,дезинфектанти и инстроментариум за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена22400.00BG3152019-06-11 18:08:022019-06-24 16:30:002019-06-11 18:13:5622400.00
0000120190026908907126-02-7/11.06.2019Доставка на медикаменти-лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152019-06-11 17:42:002019-06-24 16:30:002019-06-11 17:53:2945000.00
0000120190024888783№26-04-01/16.01.2019Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена 30199770BG3152019-01-16 18:09:572019-02-11 16:30:002019-01-16 18:22:360.00
0000120190024908460626-02-1/03.01.2019Доставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт но МПС- санитарни автомобили на ЦСМП-Ловеч по три обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена55.0050100000,34900000BG3152019-01-03 19:50:292019-01-11 16:00:002019-01-03 20:05:420.00
000012018002390767842248/04.06.2018 г.Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152018-06-04 19:26:112018-06-14 16:30:002018-06-04 19:44:020.00
0000120180022480/05.02.2018Покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.191 ал.1 т.1 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена   2018-02-06 17:08:19 2018-02-06 17:30:040.00
000012017002090712654390 07/12/2017Предоставяне на застрахователни услуги в две самостоятелни обособени позиции - ОП № 1 - Гражданска отговорност за автомоболите на ЦСМП -Ловеч и ОП № 2 - Професионална отговорност на медицинския персонал на ЦСМП -Ловеч ". ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена BG3152017-12-07 12:30:292017-12-14 16:30:002017-12-07 12:42:090.00
000012017002190707834169/27/11/2017ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152017-11-27 17:52:582017-12-08 16:00:002017-11-27 18:10:130.00
000012017001890682523194 13/09/2017ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, РАЗДЕЛЕНИ В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕН ПОЗИЦИИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - ЛОВЕЧПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена35800.0066500000BG3152017-09-13 19:10:412017-09-25 16:30:002017-09-13 19:21:180.00
00001201700177994642797ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП -ЛОВЕЧ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена  BG3152017-08-07 18:14:42 2017-08-07 18:47:130.00
000012017001790650091971Доставка на медикаменти-лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипублично състезаниеотворена  BG3152017-06-06 16:59:55 2017-06-06 17:19:170.00
000012017001690639891515/04.05.2017Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена 33690000BG3152017-05-04 17:38:462017-05-15 16:30:002017-05-04 17:56:350.00
0000120170014№934/17.03.2017г.Процедура за доставка на горива за ЦСМП-Ловеч съгласно рамково споразумение №СПОР-48/30.12.2016г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена  BG3152017-03-17 18:13:252017-03-28 16:00:002017-03-17 18:19:080.00
000012016001190589163896/22.11.2016 ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА САНИТАРНИ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП -ЛОВЕЧ МАРКА ФОРД И ЛАНД РОВЪРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена BG3152016-11-22 16:35:232016-12-02 16:30:002016-11-22 16:49:5619900.00
0000120160011 9057031 3146ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена  BG3152016-09-30 19:31:212016-10-11 16:30:002016-09-30 20:10:500.00
00001201600099055497Доставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт на санатарните автомоболи на ЦСМП -ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена  2016-08-18 14:56:222016-08-29 16:30:002016-08-18 15:59:240.00
00001201600077400932179от12,07,1016ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена  BG3152016-07-12 22:57:31 2016-07-12 23:21:060.00