Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна
Описание: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016000100012016-10-31 12:47:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2016-10-31 13:52:12
000012016000100022016-10-31 12:48:40документация за участие в процедуритеОбразци на документацията за участие2016-10-31 13:52:12
000012016000100032016-10-31 12:50:24ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2016-10-31 13:52:13
000012016000200042016-11-08 08:38:38ДРУГОНа основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на офертите се удължава до 16:30 часа на 10.11.2016 г Дата и час на отваряне на офертите: 14.11.2016 г. от 10.00 ч.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2016-11-08 08:38:44
000012016000200052016-11-14 15:50:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2016-11-14 15:50:31
000012016000200072016-11-24 13:59:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор с приложения2016-11-24 13:59:41