Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижванията в Кавитационната лаборатория на ЦХА-Варна
Описание: Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижванията в Кавитационната лаборатория на ЦХА-Варна
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 45000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000300012017-03-13 09:46:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2017-03-13 09:57:07
000012017000300022017-03-13 09:46:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие -образци2017-03-13 09:57:08
000012017000300032017-03-13 09:46:41ДРУГОТехническо заданиеТехническо задание2017-03-13 09:57:08
000012017000300042017-03-27 08:51:15ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-03-27 08:51:23
000012017000300062017-04-07 10:40:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2017-04-07 10:40:47
000012017000300062017-04-25 14:45:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ173423/ 25.04.172017-04-25 14:45:28