Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради
Описание: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 140000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000400012017-06-15 10:53:19покани до определени лицаПокана за учстие в процедура на пряко договаряне по чл. чл. 182, ал. 1, т. 5 от 2017-06-15 11:25:06
000012017000400022017-06-15 11:17:07документация за участие в процедуритеДокументация за участие - приложения и образци2017-06-15 11:25:06
000012017000400032017-06-15 11:24:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2017-06-15 11:25:07
000012017000400042017-06-29 09:48:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл. 67, ал. 6 от ППЗОП с приложени протоколи от работата на комисията2017-06-29 09:48:39
000012017000400052017-06-29 09:52:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител на ОП2017-06-29 09:52:44
000012017000400062017-07-31 15:35:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ1734342017-07-31 15:35:37
000012017000400082017-07-31 16:02:59ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-07-31 16:03:06
000012017000400082018-02-05 11:19:07допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор № АВ1734342018-02-05 11:19:13
000012017000400092019-01-10 08:54:04допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2 към договор АВ173434/ 24.07.2017 г.2019-01-10 08:54:12
000012017000400112019-10-02 15:56:05ДРУГООбявление за приключил договор № АВ173434/ 24.07.17 г.Обявление за приключил договор № АВ173434/ 24.07.17 г.2019-10-02 15:56:13