Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна
Описание: Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 95000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000500012017-09-11 09:53:59ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2017-09-11 11:50:47
000012017000500022017-09-11 09:58:55документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци2017-09-11 11:50:47
000012017000500032017-09-11 10:12:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за открижане на ОП и Обявление2017-09-11 11:50:48
000012017000500042017-10-10 10:10:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията по чл. 61 от ППЗОП 2017-10-10 10:10:10
000012017000500052017-10-10 10:13:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване по чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП 2017-10-10 10:13:26
000012017000500062017-10-10 11:25:38ДРУГООбявление за невъзлагане, изпратено до АОПОбявление за невъзлагане, изпратено до АОП2017-10-10 11:25:45