Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка на динамометър R33-01 за пропулсивни изпитания на корабни модели
Описание: Доставка на динамометър R33-01 за пропулсивни изпитания на корабни модели
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000700012017-09-14 09:09:54покана по чл. 191 от ЗОППокана до определено лице по чл. 191, ал 1, т. 5 ЗОП2017-09-14 09:12:03
000012017000700022017-09-14 09:11:21документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2017-09-14 09:12:03
000012017000700032017-10-18 08:50:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвурден протокол от работата на комисията2017-10-18 08:50:55
000012017000700042017-11-02 08:49:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ173445 от 31.10.20172017-11-02 08:50:04