Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година
Описание: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017000700012017-10-05 09:06:59обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2017-10-05 09:10:59
000012017000700022017-10-05 09:08:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2017-10-05 09:10:59
000012017000700032017-10-05 09:10:09ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2017-10-05 09:11:00
000012017000700042017-10-23 11:09:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2017-10-23 11:09:08
000012017000700052017-11-22 14:43:06решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за изменение на избран изпълнител по чл. 112, ал. 3 от ЗОП2017-11-22 14:43:12
000012017000700062017-11-29 11:24:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АБ173446/ 28.11.2017 г.2017-11-29 11:24:51