Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна
Описание: Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 95000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000800012018-04-20 09:23:04ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-04-23 12:31:57
000012018000800022018-04-23 12:28:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на ОП и Обявление2018-04-23 12:31:57
000012018000800032018-04-23 12:30:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие в ОП - образци2018-04-23 12:31:58
000012018000800042018-05-18 11:09:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията по чл. 61 ППЗОП2018-05-18 11:09:28
000012018000800052018-05-18 11:11:58решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по чл. 181, ал. 6 ЗОП 2018-05-18 11:12:05
000012018000800062018-06-29 09:05:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ183423/ 28.06.2018 г.2018-06-29 09:05:06
000012018000800072018-06-29 10:34:33ДРУГООбявление за възложена ОП, публикувано в АОПОбявление за възложена ОП, публикувано в АОП2018-06-29 10:34:40
000012018000800082020-11-06 15:05:22ДРУГОДоговор № АВ183423/ 28.06.2018 г. приключиОбявление за приключване на договор за ОП2020-11-06 15:05:27