Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по стените на бл. „А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна
Описание: Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по стените на бл. „А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 85000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000900012018-06-05 09:56:03документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2018-06-05 09:56:03
000012018000900022018-05-18 13:29:03ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-05-18 14:22:36
000012018000900032018-05-18 13:30:29ДРУГОПриложения към Техническата спецификацияПриложения към Техническата спецификация2018-05-18 14:22:37
000012018001000042018-05-18 14:22:12обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2018-05-18 14:22:37
000012018001000052018-06-07 08:46:18ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-06-07 08:46:24
000012018001000062018-06-18 13:53:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2018-06-18 13:53:57
000012018001300082018-08-21 09:48:24допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор АВ1834272018-08-21 09:48:30
000012018001300092020-10-22 09:54:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗамяна на приложение към договора поради констатирано несъответствие с правилата за защита на личните данни2020-10-22 09:54:07