Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил с 4 +1 места за нуждите на ЦХА-Варна
Описание: Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил с 4 +1 места за нуждите на ЦХА-Варна
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 42000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001000012018-06-05 12:47:35ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-06-05 13:31:54
000012018001000022018-06-05 13:04:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП2018-06-05 13:31:54
000012018001000032018-06-05 13:08:29документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2018-06-05 13:31:55
000012018001100042018-06-14 09:20:45ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-06-14 09:20:51
000012018001100052018-06-19 11:30:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2018-06-19 11:30:19
000012018001100062018-07-18 08:30:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за лизинг2018-07-18 08:30:45
000012018001100072020-06-10 10:41:45допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договора за лизинг от 09.06.2020 г.2020-06-10 10:41:57
000012018001100082021-01-25 15:00:30допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2 за изменение на договора за лизинг от 25.01.2021 г.2021-01-25 15:00:35