Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна
Описание: Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 500000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001100012018-07-09 11:22:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление за откриване на ОП2018-07-09 11:31:20
000012018001100022018-07-09 11:27:23документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-07-09 11:31:21
000012018001100032018-07-09 11:29:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Образци2018-07-09 11:31:21
000012018001100042018-07-09 11:30:47документация за участие в процедуритеОбразец на ел.ЕЕДОП2018-07-09 11:31:22
000012018001100052018-08-17 13:02:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за представяне на допълнителни документи- чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП2018-08-17 13:02:29
000012018001100062018-09-03 15:38:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад и протоколи от работата на комисията2018-09-03 15:38:49
000012018001100072018-09-03 15:41:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-03 15:41:10
000012018001100082018-10-15 13:15:06договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ183437/ 12.10.182018-10-15 13:15:13
000012018001100092018-10-17 10:34:33ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2018-10-17 10:34:39