Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осна фрезова машина, портален тип, с ЦПУ за производство и обмер на модели на кораби и на плаващи съоръжения за изследователската дейност на ЦХА-Варна
Описание: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осна фрезова машина, портален тип, с ЦПУ за производство и обмер на модели на кораби и на плаващи съоръжения за изследователската дейност на ЦХА-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 690000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001200012018-07-10 10:54:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление за откриване на ОП2018-07-10 10:59:47
000012018001200022018-07-10 10:55:42документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-07-10 10:59:47
000012018001200032018-07-10 10:57:29документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци (Templates)2018-07-10 10:59:48
000012018001200042018-07-10 10:59:02документация за участие в процедуритеОбразец на ел.ЕЕДОП (ESPD)2018-07-10 10:59:48
000012018001200052018-08-01 15:57:53разясненията по документациите за участиеРазяснения по техническата спецификация, на основание чл. 33 ЗОП2018-08-01 15:57:59
000012018001200062018-08-24 16:12:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от 23.08.2018 г.2018-08-24 16:12:43
000012018001200072018-08-30 15:00:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от 30.08.2018 г.2018-08-30 15:01:04
000012018001200082018-09-10 15:00:03ДРУГОНа 14.09.2018 г. от 10:00 часа в малката заседателна зала на ЦХА-Варна ще се проведе публично отваряне на ценово предложениеСъобщение за публично отваряне на ценово предложение2018-09-10 15:00:10
000012018001200092018-09-27 11:36:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4/ 14.09.2018 г.2018-09-27 11:36:58
000012018001200102018-09-27 11:38:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3/ 10.09.2018 г.2018-09-27 11:38:10
000012018001200112018-09-27 11:39:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден доклад на комисията от 26.09.2018 г.2018-09-27 11:39:39
000012018001200122018-09-27 11:41:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител от 27.09.2018 г.2018-09-27 11:41:26
000012018001200132018-11-07 10:23:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ183445/ 02.11.2018 Г.2018-11-07 10:23:36
000012018001200142018-11-07 10:27:26ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2018-11-07 10:27:32
000012018001200152019-06-04 14:08:15ДРУГООбявление за приключване на договор за ОПОбявление за приключване на договор за ОП2019-06-04 14:08:23