Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година
Описание: Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001400012018-10-09 09:39:10документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2018-10-09 10:00:48
000012018001400022018-10-09 09:43:19обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-10-09 10:00:48
000012018001400032018-10-09 09:45:39ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-10-09 10:00:48
000012018001400042018-10-19 08:51:37ДРУГОПубликувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите.Публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите.2018-10-19 08:51:43
000012018001400052018-10-24 09:53:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол на комисията2018-10-24 09:53:40
000012018001400062018-11-01 09:24:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ183451/ 01.11.2018 г.2018-11-01 09:24:17