Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Надграждане на съществуващ клъстер за извършване на CFD симулации за нуждите на ЦХА-Варна
Описание: Надграждане на съществуващ клъстер за извършване на CFD симулации за нуждите на ЦХА-Варна
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 31000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018001400012018-10-29 09:30:47обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-10-29 09:48:31
000012018001400022018-10-29 09:31:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2018-10-29 09:48:31
000012018001400032018-10-29 09:33:15ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-10-29 09:48:32
000012018001500042018-11-06 08:44:15ДРУГОПубликувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертитеПубликувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите.2018-11-06 08:44:22
000012018001500052018-11-14 10:10:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол от работата на комисията2018-11-14 10:10:40
000012018001500062018-12-05 11:32:42договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АВ183457/ 03.12.2018 г.2018-12-05 11:32:51