Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
Име: Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна
Описание: Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 80000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001500012019-02-05 08:23:58документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-02-05 14:21:48
000012019001500022019-02-05 08:25:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие - образци2019-02-05 14:21:49
000012019001500032019-02-05 08:27:06документация за участие в процедуритеОбразец на ел. ЕЕДОП2019-02-05 14:21:50
000012019001500042019-02-05 14:02:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление за отркриване на ОП2019-02-05 14:21:50
000012019001500052019-02-08 08:56:40разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-02-08 08:56:46
000012019001500062019-02-21 14:15:48разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл. 180 от ЗОП2019-02-21 14:16:02
000012019001500072019-03-19 10:25:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията по чл. 61 от ППЗОП2019-03-19 10:25:48
000012019001500082019-03-19 10:27:58решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител по чл. 181, ал. 6 от ЗОП2019-03-19 10:28:07
000012019001500092019-04-11 15:53:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № АТ193502/ 11.04.2019 г.2019-04-11 15:53:28
000012019001500102019-04-11 16:07:25ДРУГООбявление за възложена ОПОбявление за възложена ОП2019-04-11 16:07:31
000012019001500112020-03-24 10:10:17допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение от 20.03.2020 г. към договор АТ1935022020-03-24 10:10:22
000012019001500122020-03-24 10:12:48ДРУГООбявление за изменение на ОП1-ПСОбявление за изменение на ОП2020-03-24 10:12:53
000012019001500132021-03-31 10:26:33допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2 от 31.03.2021 г. към договор АТ1935022021-03-31 10:26:39
000012019001500142021-03-31 10:30:07ДРУГООбявление за изменение на ОП1-ПСОбявление за изменение на ОП2021-03-31 10:30:13